Pollenkerk

Op deze pagina vind u informatie over de Pollenkerk. Onze wijkgemeente heeft een principe-overeenkomst over de koop van de Pollenkerk als vaste locatie voor onze wijkgemeente onder voorbehoud van financiering en goedkeuring van de landelijke PKN. Wilt u deze aankoop steunen dan verzoeken we u contact op te nemen met de kerkrentmeesters.

Documenten

Eenmalige gift

Giften met bestemming Pollenkerk zijn van harte welkom en kunnen overgemaakt worden op onderstaande rekeningen met vermelding van actie Pollenkerk. Wij danken u hartelijk voor uw gift.

Kerkvoogdij
NL09RABO0373712375 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen o.v.v. Pollenkerk

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world