Pastoraat

Pastoraat is de herderlijke zorg in de gemeente. De pastorale zorg bestaat uit het bezoekwerk in de gemeente, het geven van (belijdenis)catechese, het leidinggeven aan de Bijbelkring en het voorgaan in doop- belijdenis- avondmaal- rouw- en trouwdiensten.

Ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude is per 5 mei 2024 verbonden als pastoraal medewerker aan de Hervormde wijkgemeente van Bijzondere Aard en is aanspreekpunt voor pastorale zorg. Contactgegevens vind u op de contactpagina. Hieronder ziet u per onderwerp wie het aanspreekpunt is.

Voorbede
Geboorte- en doop
Huisbezoek
Ziekenbezoek
Verjaardagsbezoek
Belijdenisbezoek
Huwelijksbezoek
Overlijdensbezoek
Kennismakingsbezoek
Extra pastorale steun

Voorbede

‘Gedenkt elkaar in de gebeden…’: een bijbelse opdracht. Het doen van voorbede is niet alleen een goede gewoonte, maar ook een Bijbelse opdracht. In de Bijbel lezen we hoe de jonge christengemeente voorbede deed voor Petrus toen hij in de gevangenis zat. Ook Paulus roept in zijn eerste brief aan Timotheüs op dat er ‘smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen’ gedaan worden voor alle mensen. Er kunnen veel situaties zijn die de aanleiding geven tot voorbede. Dit kunnen blijde omstandigheden zijn, zoals een verjaardag, een jubileum of een ontslag uit het ziekenhuis. Er kunnen echter ook verdrietige omstandigheden zijn die om voorbede vragen, zoals ziekte, psychische nood of een sterfgeval in gezin of familie. Behalve de persoonlijke voorbede voor gemeenteleden wordt er ook voorbede gedaan voor ‘algemene’ zaken van plaatselijke, nationale of internationale aard, bijvoorbeeld voor het koningshuis, de plaatselijke- en landelijke politiek, wereldwijde noden en voor zending en evangelisatie.  Wanneer u een verzoek tot voorbede heeft, kunt u dat doen middels een bericht te sturen naar de scriba.

Geboorte- en doopbezoek

De geboorte van een kind geeft u door aan de scriba én aan de predikant. U wordt dan bezocht door onze predikant en een kerkenraadslid. Tijdens dit bezoek zal ook gekeken worden naar een mogelijke datum voor de doopdienst.

Huisbezoek

Van september tot en met april vinden huisbezoeken plaats door de kerkenraad. Doel van dit bezoek is om met elkaar te spreken over het wel en wee van degene(n) die bezocht wordt. De nadruk bij deze bezoeken ligt op de betrokkenheid op God en Zijn Woord. De afspraken zullen door de kerkenraad van te voren met u worden gemaakt.

Ziekenbezoek

Zieken worden bezocht nadat de scriba hierover is geïnformeerd door de zieken zelf, de familie of andere nauw betrokkenen. Alle zieken die lang of ernstig ziek zijn of in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben worden over het algemeen door onze predikant of een kerkenraadslid bezocht in overleg. Opname en ontslag graag tijdig melden via de de scriba.

Verjaardagsbezoek

Gemeenteleden vanaf 70 jaar worden rond hun verjaardag bezocht door onze predikant of een kerkenraadslid. Op deze manier wil de kerkenraad meeleven met de oudere gemeenteleden en hen vanuit Gods Woord bijstaan.

Belijdenisbezoek

In de laatste weken van de belijdeniscatechisatie heeft de predikant een pastoraal gesprek met de personen die belijdenis van hun geloof wensen te doen.  Hierop volgt een ‘aannemingsavond’, waarop een gesprek plaatsvindt met de belijdeniscatechisanten, de kerkenraad en de predikant.

Huwelijksbezoek

Wanneer een aanstaand echtpaar hun trouwbelofte voor Gods aanzicht willen geven in het midden van de gemeente worden ze bezocht door onze predikant.  Geeft u van te voren uw huwelijksvoornemen door aan de scriba.

Overlijdensbezoek

Wanneer een gemeentelid is overleden, wordt het gezin of de naaste familie door de predikant bezocht. Meldt u een overlijden altijd zo spoedig mogelijk bij de predikant en de scriba.

Kennismakingsbezoek

Wanneer u het voornemen hebt om zich bij onze gemeente aan te sluiten kunt u hiervoor contact opnemen met de scriba. Wij nemen dan contact met u op voor een kennismakingsgesprek bij u thuis.

Extra pastorale steun in moeilijke omstandigheden

Naast de bovenstaande bezoeken is de predikant en de kerkenraad altijd bereid op bezoek te komen als gemeenteleden dit vragen. U kunt door allerlei omstandigheden zoals rouw, psychische klachten, gezinsproblemen, verslaving, werkeloosheid e.d. in een crisissituatie terechtkomen. Onze predikant en de kerkenraad willen in dergelijke omstandigheden meeleven en waar mogelijk ondersteuning bieden.

 

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world