Identiteit en geschiedenis

De Hervormde wijkgemeente van Bijzondere Aard in Vriezenveen is één van de 5 wijkgemeenten van de Hervormde gemeente Vriezenveen. Het geheel van Hervormd Vriezenveen en ook onze wijkgemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De aanduiding “bijzondere aard” duidt er op dat de Hervormde wijkgemeente een bijzondere plaats heeft tussen de overige wijkgemeenten van de Hervormde gemeente te Vriezenveen. De Hervormde wijkgemeente van Bijzondere Aard is financieel zelfstandig en neemt met haar eigen identiteit een eigen plaats in binnen het geheel van de Hervormde gemeente Vriezenveen.

Lees meer over de eigen plaats van de wijkgemeente in de Plaatselijke regeling.

Identiteit

De grondslag van Gods onfeilbaar Woord zien wij gesteld in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk. De Apostolische Geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Daarnaast belijden wij een nauwe en sterke binding aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie Formulieren van Enigheid. De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Lees meer over de identiteit en de grondslag van de wijkgemeente in het Beleidsplan.

Geschiedenis

1906
Ontstaan Nederlands Hervormde Evangelisatie

1990

De instituering van de Buitengewone Wijkgemeente ‘Beth-El’
en opheffing Ned. Herv. Evangelisatie(vereniging)

2010

Doorstart van de Buitengewone Wijkgemeente ‘Beth-El’ naar
Hervormde wijkgemeente van Bijzondere Aard binnen de PKN

2010-2019

Bijstand in het Pastoraat door Ds. D.J. Budding.

2020

Bijstand in het Pastoraat door Proponent T.J. Lucas.

2021

Ds. T.J. Lucas bevestigt en verbonden als predikant
aan de Hervormde wijkgemeente van Bijzondere Aard.

2024
Ds. T.J. Lucas aanvaard beroep naar Lage Vuursche.

2024
Bijstand in het pastoraat door Ds. D.J. Budding.
Bijstand in het pastoraat door Ds. K.H. Bogerd.

Trouw
In de brochure Trouw van Ds. D.J. Budding leest u waarom wij de Nederlandse Hervormde Kerk trouw zijn gebleven, ook al heeft zij zich voortgezet in de Protestantse Kerk in Nederland.

Achtergronden
Lees meer over de historische gebeurtenissen in de geschiedenis van onze wijkgemeente uit kerkbladen en kranten.

We kunnen u veel vertellen over de identiteit, het ontstaan en de geschiedenis van onze wijkgemeente.
Veel liever doen we dat in een persoonlijk gesprek, waarin u uw vragen kunt stellen.
U bent van harte welkom!

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world