Contact

Deze pagina biedt een overzicht met alle contactgegevens van de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard.

Pastoraat

Meer informatie over aanmelden voor kennismaken, geboorte, dopen, trouwen, huwelijksbevestiging, geloofsbelijdenis, overlijden en begrafenis vind u op de pagina pastoraat.

 

Kerkenraad

Aanspreekpunt
J.A. Wichers (scriba)
Westeinde 237
7671 ER Vriezenveen
0546-565081
wijk-ba@hervormdvriezenveen.nl

Predikant

Ds. T.J. Lucas
Dissel 7
7671 NN Vriezenveen
0546-335394
predikanthwba@gmail.com

Ouderlingen

J.H. Dekker
Horstweg 12
7631 RJ Vriezenveen
0546-473060
06-46428395
fam_dekker@kliksafe.nl

G. Koppelman
Barend Lemansstraat 10
7671 BH Vriezenveen
0456-564650
gkoppelman@solcon.nl

Diakenen

E-mail: diakonie-hwba@hervormdvriezenveen.nl

J.A. Wichers
Westeinde 237
7671 ER Vriezenveen
0546-565081

J. Holland
Oostermaatweg 5
7671 RM Vriezenveen
06-28093950

Kerkrentmeesters

E-mail: kerkvoogdij-hwba@hervormdvriezenveen.nl

Ouderling-kerkrentmeesters
B.T. Abbink
De Zwaan 75A
7671WR Vriezenveen
06-43099249

G.J.J. Lubbers
Haarweg 10
7688 RE Daarle
06-22037999

Hulpkerkrentmeester
J.H. Folbert
Oosteinde 23
7671 AR Vriezenveen
0546-562024

Kosters en organisten

Kosters

J. Berkhoff & G. Berkhoff-Koppelman
0546-563937
06-29253849
jdberkhoff@gmail.com

Hulpkoster
J. Koppelman
06-50201129

Organisten

Diaconale hulpdienst

Hulp nodig bij ziekte, boodschappen doen, bezoek aan arts, ziekenhuis of kerk? Neemt u gerust contact op met Elly Abbink-Verburg, 06-48186032

Collectebonnen

Voor collectebonnen kunt u terecht bij het kerkelijk bureau van de Hervormde Gemeente Vriezenveen of bij christelijke boekenhandel de Akker te Vriezenveen.

Giften en rekeningnummers

Giften zijn van harte welkom en kunnen overgemaakt worden op onderstaande rekeningen eventueel met vermelding van het gewenste doel. Wij danken u hartelijk voor uw gift.

Kerkvoogdij
NL09RABO0373712375 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen.

Diaconie
NL84RABO0373712383 ten name van CvK Herv. Wijkgemeente B.A. te Vriezenveen.

De Belastingdienst heeft de Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook onze Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u gebruik kunt maken van belastingvoordeel als u een gift aan ons overmaakt.

Voor voorgangers

Declareren
U kunt uw preekbeurt declareren door het declaratieformulier in te vullen en te sturen naar kerkvoogdij-hwba@hervormdvriezenveen.nl. U kunt ook de gegevens uit het declaratieformulier overnemen in een e-mail en sturen naar ditzelfde adres.

Orde van dienst
Bekijk de orde van de eredienst in onze wijkgemeente.

Ledenadministratie

Voor vragen of doorgeven van wijzigingen in adresgegevens of andere wijzigingen m.b.t. de ledenadministratie neemt u contact op via wijk-ba@hervormdvriezenveen.nl

Privacyverklaring

Bij lidmaatschap van de Hervormde Gemeente van Bijzondere Aard te Vriezenveen wordt u geregistreerd in de ledenadministratie. De registratie van uw gegevens maakt het mogelijk om met u te communiceren en om betalingen te innen. In de privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens we gebruiken en waarvoor. U heeft recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt van deze rechten gebruik maken door een mail te sturen naar wijk-ba@hervormdvriezenveen.nl.

Uitzenden kerkdiensten via internet

Voor vragen, uitleg of opmerkingen over de uitzendingen zijn de kerkrentmeesters het aanspreekpunt.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world