Diaconaal Platform Twenterand

Samen met de diaconieën van vele andere kerken in Twenterand wil de diaconie van onze wijkgemeente u helpen. U kunt door allerlei omstandigheden in moeilijkheden terechtkomen.

Onze diakenen willen in dergelijke omstandigheden meeleven, waar mogelijk ondersteuning bieden en informatie geven over het Diaconaal Platform Twenterand.

In Twenterand zijn verschillende instanties actief waar u met uw vragen terecht kunt!

BOOT – www.bootintwenterand.nl

Stichting Budget op Orde in Twenterand (stichting BOOT) helpt inwoners van Twenterand met financiële problemen. Dit doen we met vrijwillige SchuldHulpMaatjes.

Naar de website van BOOT

SSVT – www.vluchtelingenwerktwenterand.nl

De Stichting Steunfonds Vluchtelingenwerk Twenterand wil bijdragen aan het geestelijke en maatschappelijke welzijn van vluchtelingen in Twenterand d.m.v. financiële steun, in die gevallen waarin andere mogelijkhden problematisch zijn.

Naar de website van SSVT

LICHTPUNT- www.lichtpunt-twenterand.nl

Stichting Lichtpunt Twenterand heeft als doel om samen met de lokale gemeenschap het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving te voorkomen.

Naar website Lichtpunt

MANNA- www.manna.nu

Ons doel is Twenteranders die onder het sociaal minimum zijn gekomen tijdelijk te ondersteunen in de primaire levensbehoeften, zodat men de bestaande situatie te boven kan komen en ‘los van de hulpverlening’ weer op eigen benen kan staan.

Naar website Manna

LEERGELD – www.leergeld.nl/twenterand

Leergeld Twenterand heeft als doel het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Naar website Leergeld

Deze instanties vormen samen het Diaconaal Platform Twenterand.

Over het Diaconaal Platform Twenterand

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world