Historische ontwikkeling tussen de NHK, HEV en BW.

Jaar Omschrijving Download
  ........................................................................................................................................ (pdf)
1984 De Nederlandse Hervormde Kerk en de Hervormde Evangelisatie Vereniging (HEV)  
  artikel uit de Vriezenveense krant van 1984 door Herman Jansen Dnz. Download
...    
1990 De instituering van de Buitengewone Wijkgemeente (BW) 'Beth-El'  
  bericht uit het Reformatorisch Dagblad van 2 oktober 1990 Download
...    
1990 De Herv. Evangelisatie geïnstitueerd tot Buitengew. Wijkgem. (BW) 'Beth-El'  
  berichten uit het kontaktblad (nov. 1990) en de kerkbode (dec. 1990) Download
...    
1990 De opheffing van de Hervormde Evangelisatie Vereniging  
  bericht uit het Reformatorisch Dagblad van 27 november 1990 Download
...    
1990 Het principiële doel van de HEV is overgegaan op de BW 'Beth-El'  
  een preek uit 1907 over de betekenis van deze tekst uit Jesaja 28 vers 20 Download
...    
1992 De Hervormd-gereformeerde richting en de BW 'Beth-El' in Vriezenveen  
  een artikel uit de Waarheidsvriend van 12 nov 1992 door ds. G. J. van Steeg Download
...    
1993 De BW 'Beth-El' en het oude gebouw (1991) en het nieuwe gebouw (1993)  
  twee artikelen uit het Reformatorisch Dagblad van april 1991 en november 1993 Download
...    
2004 Appel om trouw te blijven in verbondenheid aan het hervormde voorgeslacht  
  artikel uit de Waarheidsvriend van 11 november 2004 door ds. L. H. Oosten Download
...    
2010 Doorstart van de BW 'Beth-El' naar Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard (BA)  
  artikel uit de Vriezenveense kerkbode van 7 november 2010 door ds. R. F. de Wit Download
...    
2011 Bevestiging van ambtsdragers in de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard  
  artikel uit het Reformatorisch Dagblad van 28 juni 2011 door de kerkredaktie Download
...    
2011 Overzicht van kerkelijke contacten tussen de NHK en HEV  
  overzicht (historisch en chronologisch) over een periode van ongeveer 100 jaar Download
...    
2012 De Herv. wijkgem. BW/BA 'Beth-El' en haar rechtspersoonlijkheid  
  de Hervormde kerkorde (1951), de kerkorde (PKN) en toelichting P. van den Heuvel Download
...    
2012 Hervormde gezindheid tegenover kerkgenootschappen uit de afscheiding  
  artikel uit de rubriek 'Opgemerkt' van het RD door ds. C. Stelwagen Download
     
2013 De Herv. wijkgem. BW/BA 'Beth-El' en haar kerkelijke structuur  
  cirkeldiagrammen ter verduidelijkheid van de kerkelijke structuur Download
_________    

NHK = Nederlandse Hervormde Kerk
HEV = Hervormde Evangelisatievereniging
BW / BA = Buitengewone Wijkgemeente / Bijzondere Aard