Datum                
Onderwerp
Locatie
Tijd           
Di  26 sept 2017 Algemene gemeenteavond Westerkerk 19:30 uur
  Thema: ‘Wat doen we in de kerk?’  Je zou ook kunnen zeggen: ‘wat doen we niet in de kerk’ of ‘waarom doen we het zoals we het doen’.  Iedereen is van harte welkom.    
Ma 15 mei 2017 Ledenvergadering (alleen voor belijdende leden) Stjäävelin 19:30 uur
  - Jaarrekeningen kerkvoogdij en diaconie
- Plaatselijke regeling
- Procedure onwel worden
   
Ma  1 mei 2017 Algemene gemeenteavond Westerkerk 19:30 uur
  - Thema Jeugdwerk en samen gemeente zijn (Marcel Vroegop, HJW)    
Wo 16 nov 2016 Stemmingsavond
Stjäävelin 20.15 uur
  - stemming uit een opgesteld dubbeltal    
Di 12 okt 2016 Ledenvergadering (alleen voor belijdende leden) Stjäävelin 20.15 uur
  - zesjaarlijkse stemming
- begrotingen kerkvoogdij en diaconie
   
Di 27 sept 2016 Algemene gemeenteavond
Westerkerk 19.30 uur
  - vertelling voor de  kinderen door Ds. D.J. Budding
- St. kinderhulp Tjernobyl met beeldmateriaal
   
Vrij 29 apr 2016 Algemene gemeenteavond Westerkerk 19.30 uur
  - zingen van vaderlandse liederen
- voorlichting van het werk van Stichting Manna
   
Ma 15 febr 2016  Ledenvergadering (alleen voor belijdende leden)
Stjäävelin 20.15 uur
  - huishoudelijk gedeelte
- geen lezing
- uitdeling verslag van de informele bijeenkomst
   
Di 27 okt 2015 Informele bijeenkomst (lidmaten en doopleden) Stjäävelin 20.15 uur
  - gedachtenwisseling waarom en hoe HWBA zijn
- zaken delen en vragen beantwoorden
   
Ma 21 sept 2015 Algemene gemeenteavond Westerkerk 19.30 uur
  - thema: de zorg
- korte inleiding over 'zorgen'
- o.l.v. Ds. D.J. Budding
- pauze
- powerpointpresentatie door mevr. H. Mekenkamp en Janique Boers over hun werk in de hospice en het ziekenhuis
   
Ma 18 mei 2015 Ledenvergadering (alleen voor belijdende leden) Stjäävelin 20.00 uur
  - huishoudelijk gedeelte
beleidsplan en plaatselijke regeling
   
Ma 13 april 2015 Algemene gemeenteavond Westerkerk  19.30 uur
  - thema: Dienen
- korte inleiding over 'dienen'
- o.l.v. Ds. D.J. Budding
- zingen met de kinderen
- pauze
- powerpointpresentatie door dhr. H. van der Poel over de Stichting Charitas (zie ook www.charitaszorg.nl)
   
Di 29 sept 2014 Algemene gemeenteavond Westerkerk 19.30 uur
  - thema: Israël
- o.a. foto's en filmfragmenten  ook voor kinderen
- o.l.v. Ds. D.J. Budding
- na de pauze inhoudelijk gedeelte
   
Di 8 april 2014 Ledenvergadering (alleen voor belijdende leden) Westerkerk 19.00 uur
  - huishoudelijk gedeelte
- geen lezing
   
Ma 23 sept 2013 Algemene gemeenteavond Stjäävelin 20.00 uur
  - huishoudelijke informatie over Bijbelkring en Catechese
- lezing: praktisch gemeente zijn als lichaam van Christus
   Ds. D.J. Budding
   
Di 17 sept 2013 Ledenvergadering (alleen voor belijdende leden) Stjäävelin 19.30 uur
  - huishoudelijk gedeelte
- geen lezing
   
Ma 22 april 2013 Algemene gemeenteavond Stjäävelin 19.45 uur
  - huishoudelijk gedeelte
- lezing: God - Nederland - Oranje i.v.m. 30 april 2013
   Ds. D.J. Budding
   
Ma 28 jan 2013 Ledenvergadering (alleen voor belijdende leden) Stjäävelin 20.00 uur
  - huishoudelijk gedeelte
- geen lezing
   
Ma 24 sept 2012 Algemene gemeenteavond Westerkerk 19.45 uur
  - geen huishoudelijk gedeelte
- lezing: hoe weet ik dat het ook voor mij is? ds. D.J. Budding
   
Ma 23 april 2012 Algemene gemeenteavond Stjäävelin 19.45 uur
  - geen huishoudelijk gedeelte
- lezing: kinderdoop - Belijdenis - H. Avondmaal ds. D.J. Budding
   
Ma 30 jan 2012 Ledenvergadering (alleen voor belijdende leden) Westerkerk 20.00 uur
  - huishoudelijk gedeelte
- geen lezing
   
Di 6 sept 2011 Algemene gemeenteavond Stjäävelin 19.45 uur
  - huishoudelijk gedeelte
- lezing: Verlangt u naar een opwekking? ds. D.J. Budding
   
Di 3 mei 2011 Algemene gemeenteavond Stjäävelin 19.45 uur
  - huishoudelijk gedeelte
- lezing: Het werk van de Heilige Geest. ds. D.J. Budding
   
Do 20 jan 2011 Algemene gemeenteavond Stjäävelin 19.45 uur
  - huishoudelijk gedeelte
- lezing: Waarom Hervormd? ds. D.J. Budding